Mina källor: böcker, häften, gamla papper m m.

Umeå sockens historia, Fahlgren m fl.

Not 1 sid 9, not 2 och 3 sid 94, not 13 sid 131, not 17 sid 130, not 18 sid 129, not 20 sid 128, not 23 sid 127.   

Tillbaka Till hemsidan (2111 bytes)

 

Äldre o yngre byar i Tavelsjöbygden, Simon Johansson

Not 4 sid 10 - ursprungligen 1607 års Jordebok, not 6 sid 12 - ursprungligen från beskrivningar av de geometriska kartorna över Tavelsjöbygden från 1713, not 8 sid 34, not 14 sid 29.

Jordnära, Simon Johansson

Not 9, not 10 sid 52, not 11 sid 55, not 15-16, not 19, not 21-22.

Tillbaka Till hemsidan (2111 bytes)

 

Tillbaka Till hemsidan (2111 bytes)

 

Tavelsjö från seklets början, Tavelsjö Hembygdsförening

Not 30, not 40 sid 137.

Tillbaka Till hemsidan (2111 bytes)

 

Tillbaka Till hemsidan (2111 bytes)

 

Hemarkiv i Varmvattnet

Not 12 - En anteckning som Oskar gjort på 30-talet. Dessutom har det berättats om detta. Not 26. Kopia av debetsedel för år 1900
Not 27 och 32. Kopia av utdrag från lagfartsprotokoll den 25/9 1914. Not 28. Kopia av utdrag av domboken 27 maj 1942.
Not 29. Kopia av kontrakt. Not 33. Kopior av köpebrev och lagfart. Utdrag från Lagfartsboken vid Umeå Domsaga, 1914-09-25 band 7, blad 69.
Not 36. Kopior av köpebrev och lagfart. Utdrag från Lagfartsboken vid Umeå Domsaga, 1922-06-22 band 12, blad 71. Not 31, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Tillbaka Till hemsidan (2111 bytes)