hemsidan.jpg (2111 bytes)

Min historia om Varmvattnet och förfäderna
- 2:a delen, 1900-talet

1900
Not 26
Anders Hanssons debetsedel visar bl a:

"Mantalspenningar för 2 mankön á 40 öre
D:o 1 qwinkön à 20 öre"
(Han själv, sonen Anders Andersson och dottern Laura Andersson.)
"Af jordbruksfastighet á 6 öre för 100 kronors wärde
N:o 3 33/256 mnt 5.500 kr" Kronor 3.30.
(6 öre för 100 kronors värde motsvarar 0,6 promille)

Dessutom: Grundskatt 2,08 kr, Landstingsmedel 2,24 kr, Sjukvårdsavgift 1,25 kr, Skjutsentreprenadbidrag 0,66 kr, Brandstodsavgifter året 15/3 1899 - 14/3 1900 för åbyggnader 4,69 kr, Brandstodsavgifter året 15/3 1899 - 14/3 1900 för lösören 2,40 kr, Vägskatt 14,30 och slutligen Debetsedelslösen 0,12 kr. Totalt 32,04 kr.

5/6 1902
Not 27
Carl August Andersson Sandberg fick lagfart på 33/512 mtl å Tavelsjö nr 3. Detta var precis hälften av det som hans far, Anders Hansson, fick vid laga skiftet.

Exakt när Anders Hansson dog vet vi inte (han var född 1825) men det ser ut som att han dog strax efter år 1900. Bröderna Carl August Sandberg och Anders Andersson Sandberg ärvde var sin halva av hemmanet år 1902.

Carl August hade tre syskon, en syster som dog under sitt första år och två syskon som blev vuxna, Anders och Laura.

 

 

 

1860det.gif (3398 bytes)Så här var husen på vårt hemman,  (vid Österbacka-vägkorsningen) placerade vid Laga skiftet och ungefär fram till 1914.

Vilka bodde här?

I det gamla huset (det längst till vänster) bodde antagligen Anders Hansson, min farfars-farfar, med familj så länge de levde. Enligt folkräkningen år 1890 bestod Anders Hanssons familj av han själv och sonen  Anders och dottern Laura.

I det andra huset var det bostad och lanthandel. Där bodde Carl August, min farfars-far, med sin familj.

Bilden tagen ca 1902 Länk till stor bildDen gamla gården stod mellan övre ladugården och nuvarande landsväg. (Klicka på fotografiet.) Huset flyttades till nuvarande plats och en övervåning byggdes till. (Se bilden på 1:a sidan.) Bostadshuset som skymtar längst till vänster är det som senare brinner.
26/9 1903
Not 28
Carl-August fick lagfart på Sjömellantjälen 111 med mantal 1/128. År 1841 köptes Sjömellantjälen av Carl-August farfar och Jakob Jakobsson..
En förstorad detalj av Generalstabens karta utgiven ungefär år 1905. Varmvattnet 1905 (21619 bytes)
1908-01-02
Not 29
Karl Lundgren upplåter rättighet att anlägga vattenledning på hans mark till sina grannar Anders Persson och bröderna Anders Sandberg och Carl August Sandberg.

Här framgår det att Karl Lundgren köpt sitt hemman av fadern Karl Karlsson.

Är denna Karl Karlsson samma person som Carl Carlsson som nämns i "Laga Skiftet"?

Vilka är Anders Perssons ättlingar?

Se not 30 Enligt boken, Tavelsjö från seklets början: "Hjul till skottkärror och hästfordon tillverkade en händig och originell gubbe i Varmvattnet som hette Anders Persson (född 1843), och smederna hade att anbringa järnskenor på dessa."
  Skolan i Varmvattnet kom igång i början av 1900-talet.
25/1 1911
Not 31
Laura Johanna Andersdotter (1863-1924, syster till Carl August.) ärvde en del från hemmanet Tavelsjö nr 3 11/32 mtl av sin bror Anders Sandberg. Hennes arv blev 33/1024 mtl, detta är ¼ av det som Anders Hansson fick vid laga skiftet.

Lauras efternamn varierar i olika handlingar, från Andersdotter till Andersson och slutligen Sandberg. Inte förrän på 1900-talet fick vi en namnlag i Sverige. Innan dess kunde man ta sig vilket namn man ville.

3/2 1911
Not 32
Carl August ärvde 33/1024 mtl (den 2:a fjärdedelen) efter sin bror Anders Sandberg. Carl August bör nu ha ¾ av hemmanet.

Så vitt vi vet hade Anders ingen familj och det är väl därför som  syskonen ärver honom.

25/9 1914
Not 33
Carl August Sandberg (1858-1935) och hustrun Maria sålde 3/8 av hemmanet Tavelsjö nr 3 11/32 mtl till sonen Alfred och hans fru Hildur Sandberg. Födoråd till både Carl August med hustru och hans syster Laura Johanna ingick.

I köpebrevet framgår att vårt nuvarande hus var under uppbyggnad och "vartill hör nedre byggningen i gamla gården". Den gamla gården (se bild år 1902) ingick alltså i köpet.

Eftersom Laura inte var gift var brodern Carl August hennes förmyndare. Hon fick bo sin sista tid i vår bagarstuga, troligen hade hon tidigare bott i det hus som flyttades.

1918 1918detalj.gif (3259 bytes)Detalj från karta upprättad år 1918. Här syns de kvarvarande husen och att vägen gick genom gårdsplanen.

Ladugården har fått en vinkel i tillbyggnad under senare delen av 1800-talet.

Vi har förvånats av att en byggnad finns  placerad långt uppe i backen. Vad det huset har varit vet jag inte och det verkar inte finnas någon som vet det. Vi har hittat grunden så det har varit ett hus där.

4/5 1918
Not 34
Carl August Sandberg sålde hemmanet Tavelsjö nr 3 99/2048 mtl till sonen Gustav Sandberg. (3/8 av Tavelsjön 34.)

Av Carl Augusts söner var det nu bara Johan som inte hade jordbruk. Johan hade Norrländska kaffekompaniet och var grossist fram till 1923 då han avslutade allt.

Detalj från postkarta utgiven år 1917.

I Umeå finns Postkontor.

I Tavelsjö finns  Poststation.

Kroksjö och YtterRödå är "Annan ort vid postlinje."

Del av "Järnvägs och Postkarta över Sverige", norra delen.

Postkarta 1917 (30095 bytes)

Enligt teckenförklaringen
Umeå - Tavelsjö: "Lantbrevbäring åkande 1:a klass."
Tavelsjö - Mickelträsk: "Lantbrevbäring gående 1:a klass."
Tavelsjö - YtterRödå: "Lantbrevbäring gående 2:a klass."

1921
Not 35
Kontrakt angående elektrisk ström till Varmvattnet skrevs med leverantören C J Axén från Grubbe. (Tavelsjö fick ström den 9/2 1919.)

Kontraktet innebar att abonnenterna skulle tillhandahålla stolpar och mark samt sätta upp stolparna. Inträdeskostnaden var dessutom 350 kr per abonnent och det skulle vara minst 12 st. Så vitt jag kan räkna namnteckningarna på kontraktet så var de 10 eller högst 11 st.

Några av de som skrev på: Gustav Sandberg, Alfred Sandberg, Karl Lundström, Oskar Johansson, Karl Lundgren, Alfred Liljeblad.

1922-01-30 Maria Margareta Sandberg, Carl Augusts hustru dör. Maria var min farfars-mor.
7/6 1922
Not 36
Laura sålde till Alfred och Hildur sin ¼ av hemmanet Tavelsjö nr 34 . Undantagsförmåner ingick, bl a "rätt till väg till C A Sandbergs skifte i Sjömellantjäln".
27/8 1922
Not 37
Alfred och Hildur (min farmor och farfar) sålde lite mark till änkefru Hildur Teolinda Nilsson på västra sidan.

"... avsöndrad lägenhet bestående av åker, belägen väster om Varmvattnets sjö, gränsande i väster mot Höggård 36 mtr, i norr mot Gustav Sandbergs ägor 210 mtr, i öster mot säljarnas ägor 36 mtr, och i söder mot Gamställatorpet 210 mtr, att genast tillträdas emot en överenskommen och betald köpesumma..."

Är det någon som vet var Gamställartorpet låg och vem som bodde där?

Ungefär år 1923 Huset med lanthandeln brinner. Carl August höll på att bli innebränd.

Det blev en stor förlust och lanthandeln återuppbyggdes inte. En ny affär inrättades längre in i byn och den blev kvar till på 1960-talet.

Ett nytt bostadshus byggdes i all hast och det är det som står där nu. Där bodde (min farfars bror) Gustav och han fru Alva i många år.

Det nya huset byggdes av Johan Bernhard Forsbergs byggföretag. JB, som han kallades, var far till Olaus Forsberg. Olaus Forsberg startade också ett byggföretag och det är det företag som nu finns.

Så småningom öppnade Bernhard Nordström från Norrby affär i Varmvattnet.

1929
Not 40
Bland telefonabonnenterna år 1929 i Tavelsjö finns Gustav Sandberg med, hans nr var 17, vilket så småningom blev vårt tel. nr. Under en period var vi tre som delade linje, en hade 17A, en 17B och en 17C. De ankommande samtalen åtskildes genom en respektive två respektive tre ringsignaler. Enligt listan med abbonenter år 1929 var Gustav då ensam om telefon i Varmvattnet. Vilket år han skaffade telefon vet jag inte men Tavelsjö telefonstation öppnade år 1915.
Bilden tagen i slutet av 1920-talet.

 

Hela bilden större, (115 Kb)

Större bild av endast husen, (130 Kb)

Varmvattnet1930 (liten) (11365 bytes)Bilden finns på Västerbottens Museum

Bilden är bl. a. publicerad i "Vårt odlade landskap", utgiven 1996 av Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Fotograf: Tor Ekholtz.

16/7 1935
Not 41
Bouppteckning efter Carl August (9/2 1858-2/7 1935). Sjömellantjälen nr 1 1/128 mtl finns med på bouppteckningen.
1/11 1935
Not 42
Nils Lind Rödåsel köpte Sjömellantjälen 111 om 1/128 mtl av Carl August sterbhusägare.
19/5 1943
Not 43
Alfred sålde till sonen Oskar (min pappa) hemmanen Tavelsjö nr 3:18/r.2./99/2048 mtl och nr 3:27/r.2./ 33/2048 mtl.

99/2048 mtl är de 3/8 som Alfred köpte av Carl August och 33/2048 mtl är de 2/8 som han köpte av Laura.

30/5 1952
Not 44
Gustav sålde till Oskar hemmanet Tavelsjö nr 3:19 99/2048 mtl. En del mark behöll Gustav som hans son Kurt nu äger.
14/1 1955
Not 45
Hildur Teolinda Nilsson på Höggård köpte en bit till (1,3595 ha) från 3:18. Förra gången var 1922.

Därefter sammanslagning av Tavelsjö nr 3:18, nr 3:19 och nr 3:27. 231/2048 mtl.

I och med det så var det delade hemmanet i stort sett ihopsamlat till ett. Framförallt så blev marken sammanhängande. Nya hemmansnumret blev 3:35.

  Vägen genom Varmvattnet har hittills gått genom flera gårdsplaner.

Ny väg genom Varmvattnet byggs nedanför gårdarna så att ingen behöver ha väg på gårdsplanen.

Vägkorsningen till Österbacka som låg mellan övergårdens hus, ladugård och bagarstuga tas bort och flyttas bakom övergården.

Vägen mellan Blomåker och Varmvattnet rätades ut.

Vägkorsningen till Västra Varmvattnet hamnar halvvägs till Blomåker.

Köpekontrakt 3/11 1956 Not 46

Köpebrev 25/4 1958
Not 47

Övergården avstyckas (3:36) och säljs till Elis Andersson.

I backen mot Österbackavägen stod en stor timrad bagarstuga. Bagarstugan hade en vindsvåning. Nedanför den fanns det bärbuskar med bland annat röda vinbär och krusbär. Så gott som hela bagarstugan rivs. En bit ifrån bärbuskarna fanns en jordkällare.

12/11 1961 Not 48 Övergården återköps av Oskar från Elis.
Senare på 1960-talet Lennart köper övergården men säljer den efter några år.

Sedan dess tillhör den inte släkten.

Början av 1960-talet TV-mottagning blir möjlig.
Under 1960-talet Skolan i Varmvattnet stängs och blir samlingslokal, ca 50 år efter att den öppnades.
Under 1960-talet Vägen får belysning. Om jag minns rätt så fick byns invånare bekosta det själv, helt eller delvis.
Under 1960-talet Affären i Varmvattnet läggs ner och ersätts under några år med en varubuss.
1980-talet Jag och mina syskon övertar hemmanet 3:35. Vi är den 6:e generationen på ca 180 år.
Sommaren 1999 Några nya fotografier över en vacker by.   Länk till stora bilder 
Varmvattsjön från berget    Varmvattsjön från berget
Hösten 2003 Bredband med fiber till byarna runt omkring Tavelsjö. En ekonomisk förening bildades och byborna byggde detta själva. 
Tavelsjö Byanät Ekonomisk förening  http://www.tavelsjo.se 
Början av Min historia Till 1500-1800-talen
hemsidan.jpg (2111 bytes) Hör gärna av dig om du har du synpunkter, kompletterande uppgifter eller gamla bilder.
rigmor_sander@hotmail.com

Uppdaterad den 2006-11-18